Darbības rādītāji

Kopš 2001. gada LSEZ AS „Liepājas osta LM” ir stabili lielākais ostas uzņēmums, pārkraujot ievērojamu daļu ostas kravu apgrozījuma. 2011. gadā uzņēmums pārkrāva 1.7 miljonus tonnu, t.i., 34.9% no ostas kopējā kravu apgrozījuma. Šādas pozīcijas LSEZ AS „Liepājas osta LM” nodrošina pateicoties labi attīstītai kravu pārkraušanas terminālu infrastruktūrai un tehnoloģiskajam nodrošinājumam, kā arī diversificētiem ostas un transporta pakalpojumiem, kas ļauj piedāvāt klientiem kompleksus un maksimāli izdevīgus kravu transporta risinājumus.

Uzņēmuma darbības rādītāji:
Neto apgrozījums (2011): 12.7 milj. LVL
Kravu apgrozījums (2011): 1 695 208 tonnas (34.9% no Liepājas ostas kopējā kravu apgrozījuma)

 

Kravu apgrozījums 2011. gadā pa kravu veidiem