Informācija

Liepāja ir viena no trim Latvijas lielākajām pilsētām, kurai ir seni pirmsvēsturiski priekšnosacījumi dinamiskai ostas attīstībai un vēlme aktīvi piedalīties rūpniecības biznesā, tranzītā, tādējādi paaugstinot reģiona iedzivotāju dzīves līmeni.

Ideāla atrāšānas vieta, attīstīta infrastruktūra,apkalpojošā personāla kvalifikācija, stabila ekonomiskā un politiskā vide, valsts un organizāciju atbalsts – tas viss aicina izdevīgas investīcijas un palīdz pieņemt pozitīvu lēmumu, lai dažādos veidos piedalītos Liepājas izaugsmes optimizācijā.

1997. gadā Liepājai piešķirtais Brīvās ekonomiskās zonas statuss (BEZ) radīja iespēju piesaistīt investīcijas un vēl intensīvāk attīstīties. Visi galvenie ostas, pilsētas, transporta un rūpniecības darbības attīstības rādītāji tika papildus stimulēti un ir pārlicinošs risinājuma veids.

A/S LSEZ “Liepājas osta LM” attīstība ir sākusies 1993. gadā ar ostas infrastruktūras rekonstrukcju. Veiksmīgas piestātņu rekonstrukcijas rezultātā: paplašinājās piedāvājamo pakalpojumu loks, piesaistītas papildus investīcijas, radītas daudzas jaunas darba vietas. Šodien kompānija ir viena no lielākajām ostas stividoru kompānijām ar ekonomiskās zonas statusu.”Liepājas ostas LM” rekonstrukcijas, modernizācijas un darbības gaita, kas saistīta ar kravu pārkraušanu, uzglabāšanu, ekspedīciju un kuģu aģentēšanu, pierādīja sevi kā drošu un atbidīgu partneri ar kompetentu un pieredzējušu personālu un mūsdienīgu tehnisko nodrošinājumu.