Stividoru pakalpojumi

Uzņēmuma vadība un tehniskie speciālisti nepārtraukti seko nozares attīstībai un apgūst vadošo Eiropas ostu pieredzi, kas ļauj pilnvērtīgi izmantot uzņēmuma rīcībā esošo tehnisko aprīkojumu un ieviest jaunākās kravu pārkraušanas tehnoloģijas.

Līdz ar ko LSEZ AS „Liepājas osta LM” rīcībā ir mūsdienīgs aprīkojums, kas ļauj veikt maksimāli efektīvas kravu pārkraušanas operācijas:

Lai nodrošinātu maksimāli pakalpojumu kvalitāti un kravu drošību, uzņēmums sadarbojas ar neatkarīgiem kravu surveijeriem. Apmaksa par šiem pakalpojumiem ir iekļauta stividoru pakalpojumu tarifos.